Om samfundets krav, uddannelse, at stille spörgsmålstegn og väre den man er… / About societal demands, education, questioning and being who you are…

I går aftes havde vi, min mand og jeg,  en samtale om samfundets (forskruede) krav, og hvor megen vägt der lägges på et stykke papir (dvs. uddannelse) i det moderne vestlige samfund – også til en sådan grad at jeg ofte föler at vi ikke  stiller spörgsmålstegn ved denne opförsel, dét at tage en uddannelse.

Dertilkommer at det moderne samfunds tempo ikke har gjort refleksion og fordybelse lettere. Tvärtimod.
Og nogle gange tänker jeg at vi gör livet mere kompliceret for os selv, end hvad godt er.

For behöver vi det papir, den uddannelse, for at föle os kompetente? For at föle at vi er noget värd? Er det dét der afgör vores värd?

Nej, det er det ikke for mig at se. Men om vi umuligt kan finde värdet udefor os selv, er det indeni vi må lede. Men det kräver at vi begynder at stille spörgsmålstegn ved hvem vi egentligt er, ikke den vi synes vi burde väre.
Og hvordan gör man dét?
Ved at obeservere. Sig selv. Sine handlinger. Sine tanker og reaktioner.

“Scrap all ideals, drown them in the river, throw them into the wastebasket, and start with what you are – which is what? … you don’t want to study, you want to play games, you want to have a good time… Start with that. Use your mind to examine what you mean when you talk about having a good time – find out what is actually involved in it, don’t go by what your parents or your ideals say. Use your mind to find out what you want to do in life – what you want to do, not what society or some ideals tell you to do…” – J. Krishnamurti

————————————————————————————————————

Yesterday my husband and I had a conversation about the (twisted) demands of society, and how much weight – in Western society, at least – is put on a piece of paper (i.e. an education). To an extent where I often feel like we no longer question this behaviour, getting an education. On top of that, the tempo of modern society haven’t made reflection and contemplation easier. On the contrary.
And sometimes I think that we make life more complicated for ourselves than necessary. 

Because do we really need that piece of paper, that education, to feel competent? To feel we are worth something? Is that what our worth comes down to? 

To me, the answer is no. But if our worth cannot be found on the outside, we have to look within ourselves. Which demands that we question who we really are, not who we think we should be. And how does one do that? 
By observation. By observing oneself, ones actions, thoughts and reactions.

“Scrap all ideals, drown them in the river, throw them into the wastebasket, and start with what you are – which is what? … you don’t want to study, you want to play games, you want to have a good time… Start with that. Use your mind to examine what you mean when you talk about having a good time – find out what is actually involved in it, don’t go by what your parents or your ideals say. Use your mind to find out what you want to do in life – what you want to do, not what society or some ideals tell you to do…” – J. Krishnamurti

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s