Om at affærdige det mirakuløse./ On rejecting the miraculous.

Jeg sidder ved spisebordet i det lille køkken på Gotland. Ved min side, i stearinlysenes skær, ligger en bog af Paulo Coelho. Pilgrimsrejsen.

I’m sitting at the dining room table in the kitchen. By my side, in the light of the candles, lies a book by Paulo Coelho. The Pilgrimage.

IMG_0416

Jeg slog op på en tilfældig side tidligere i dag, og fandt et tekststykke, der mindede mig om noget… Hvor let vi – og i særdelsehed jeg selv – har ved at affærdige det mirakuløse eller magiske i hverdagen.

Tekststykket lyder således:

“Petrus tog noget op fra sin rygsæk og rakte mig det. Det var en guldnål.
– Det er en gave jeg har fået af min bedstefar… Det er Grusomhedens Syl. Da du så englen komme til syne på kirketårnet, ønskede du at afvise den. Fordi det var noget du ikke var vant til. Efter din opfattelse af verden, er en kirke en kirke…
Jeg svarede at synet måtte have været virkningen af trykket i nakken.
-Givetvis, med det ændrer ikke noget. Faktum er, at du afviste synet. Felícia af Aquitanien må have set noget lignende og satte hele sit liv ind på det, hun så: resutatet var, at hendes gerninger forvandlede sig til kærlighed… Og det samme sker for alle mennesker hver dag: vi ser altid den bedste vej at gå, men alligevel går vi kun ad den vej, vi er vant til at gå.”

På det seneste, er jeg begyndt at interessere mig for emnet engle, omend den rationelle, meget logiske del af mig (som var den jeg genkendte i tekststykket ovenover) har en dyb modstand mod dette. Som nok blandt andet har noget at gøre med det sekulære og kulturkristne samfund jeg er vokset op i. Men – som ordsproget siger – man skal først hårdnakket have afvist noget, for at kunne se sandheden i det. Så nu får vi se… 🙂

Men vil gerne dele en oplevelse jeg havde i søndags, da bestemte jeg mig for at sætte mig til at se TV.  Det var sent på aftnen og  jeg var endnu ikke klar til at gå i seng.

Jeg tænder TV’et, og da ”fryser” det. Det vil sige, jeg kan ikke skifte kanal og uanset hvad jeg trykker på af fjernbetjeningens knapper, er jeg fast på den samme kanal.
(I de seneste par uger er hændelser som denne blevet mere og mere almindelige.) 😉

Så jeg tænder og slukker et par gange – uden held. Jeg er og bliver på samme kanal. Mystisk, tænker jeg. Men yderst interessant. Gad vide om der er noget i dét program som jeg skal se? Så jeg overgiver mig og giver mig til at se programmet. (Som viser sig at handle om et kollektiv nær Piemonte i Italien. Èt, som jeg faktisk er stødt på før, ved navn Damanhur. Programmet kan ses på dette link: http://www.svtplay.se/video/3779565/ginas-varld/ginas-varld-sasong-2-avsnitt-5  om man er interesseret.)

Måske det var et fantasi-foster, en teknisk fejl og en vakt interesse for det mirakuløse, der alt sammen løb sammen i lige netop dét øjeblik, men… hvad hvis det ikke var? 

————————————————————————————————————

Earlier today, I flipped the book open on a random page and found a piece of text that reminded me of something… How easily we – and myself in particular – dismiss the miraculous or magical in everyday life.

The text reads:

“Petrus took something from his backpack and handed it to me. It was a golden needle.
– It is a gift my grandfather gave me. It’s the Needle of Cruelty. When you saw the angel appear on the church tower, you wanted to dismiss it. Because this you were not used to. According to your idea of the world, a church is a church…
I replied that the vision must have been the effects of the pressure to my neck.
– Perhaps, but that makes no difference. Fact is, you dismissed the vision. Felícia of Aquitane must have witnessed something similar and risked her life for what she saw: the result was that her actions were transformed into love… And the same thing happens for all people every day: we always see the best way to go, but still we only walk the path that we are used to.”

Lately, an interest has grown, slowly, for the subject of angels even though the logical, rational part of me has (which was what I recognized in the above paragraph) a deep resistance towards this subject. It probably has to do with the fact that I grew up in a secular and “culture Christian” society. But – as the saying goes: one has to have denied a truth until one can accept it. We’ll see what happens… 🙂

However, I do wish to share something that occurred on Sunday, as I’d decided to sit down and watch TV as I wasn’t really that tired yet nor ready for bed.

When I turn on the TV, it “freezes”. Meaning, I’m unable to change the channel and no matter what buttons I push on the remote, I’m stuck on this channel. (For the previous couple of weeks, little “accidents” like this has occurred more frequently.) 😉 

So I decide to try and turn the TV off. I turn it on and off a couple of times. With no luck. I’m still stuck at the same channel. “That’s odd”, I think to myself. “But very interesting. Perhaps there’s something there, in that show that’s just started, that I’m suppose to see.”
So I surrender and lean back to watch the show. (Which is about a collective near Piemonte in Italy. One which I have actually come across before, by the name of Darmanhur. If interested, the show can be watched here:
 http://www.svtplay.se/video/3779565/ginas-varld/ginas-varld-sasong-2-avsnitt-5 ).

In conclusion, perhaps it was just my imagination running wild coupled with a technical error and an emerging interest in the miraculous, all meeting in that exact moment… But what if it wasn’t? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s