Hverdagsmagi: modtagelighed og bevingede væsner. / Everyday Magic: receptivity and winged creatures.

Dagens ord var modtagelighed. Jeg mærkede det, som en grænseløshed i min bevidstheds struktur, da jeg vågnede. Nogle begrænsninger var forsvundet. Forduftet. Og jeg havde ikke tænkt mig at lede efter dem.

Jeg stod i gangen der fører ind til Rissne Vårdcentral, hvor jeg lige havde været ved jordemoderen og blive tjekket. Mit blik gled ud gennem glasdørene, der havde udsigt over et stort græsareal, der denne morgen var dækket af frosten. Årets første rigtige vinterdag.
Nogle tanker drev ind ad døren som en familie gik ud.  Drev rundt en stund og berørte så let min bevidstehed, satte vibrationer i gang af en vis karaktér.
Små bevingede væsner.
Jeg ved ikke, om jeg kan sige hvad det specifikt var de indeholdt eller ville formidle, udover at de var som en sang fra en anden verden, man ikke ønsker skal ophøre.
Modtagelighed.
Det virker som en dør blev efterladt på klem i mit indre, men hvorhen den fører ved jeg endnu ikke. ❤

The word of the day was receptivity. I noticed it when I awoke, as a limitlessness in the constitution of my consciousness. Some limitations were gone. Had vanished. And I had no intention of going in search for them.

I was standing in the hallway leading into the building of the medical center where I’d just been to a check-up at the midwife’s office.
My gaze glided through the glass doors, across the large green area that was covered by frost this morning. This year’s first real winter day.
Some thoughts drifted through the door as a small family left. Drifted for a while and then settled on the outer rim of my consciousness, creating vibrations of a certain kind. Little winged creatures.
I’m not sure I can concretize what specifically they were or wanted to convey, other than being like a song from another world. One which you don’t want to end.
Receptivity.
It seemed a door was left ajar within me, but where it leads I don’t yet know. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s