Om vores sande natur, bevæggrunde og at lede efter hvaler. /On our true nature, motives and watching for whales.

Jack Gilbert

Jack Gilbert. Foto herfra./ Jack Gilbert. Photo from here.

I forrige uge, læste jeg et interview fra 1962 med den afdøde amerikanske digter, Jack Gilbert. I interviewet siger han, om dét at leve som poet:

“In any case, I intend to go on wandering around having my life and watching for whales—willingly. And with delight… Anyhow, I don’t know about it being by choice… It’s a choice in that I prefer whales and love and the rest; but then Heraclides said a man’s fate is his character…”*

Ninos og jeg havde en samtale i går med samme tema –  om de bevæggrunde man har for at foretage sig noget. Om ens karaktér, og dét som den bygger på. Hvilket i sin tur bliver ens skæbne…
Er det ambitioner om at “blive nogen”, om prestige, status, penge eller hvad det nu kan være? Eller er det glæden? For det er to helt forskellige energier og måder at leve på. Den førstnævnte føles tung og svær. Den sidstnævnte let og “delightful”. Det er ego vs. hjerte. ❤ Spørgsmålet er vel egentlig: hvad er ens karaktér? Ens sande natur? Og hvordan finder vi frem til den?

*Se interviewet for en uddybning af hvad Gilbert mener med “watching for whales”.


Last week I read an interview from 1962 with the late American poet, Jack Gilbert. In the interview he said, about living as a poet:

“In any case, I intend to go on wandering around having my life and watching for whales—willingly. And with delight… Anyhow, I don’t know about it being by choice… It’s a choice in that I prefer whales and love and the rest; but then Heraclides said a man’s fate is his character…”*

Ninos and I had a conversation yesterday concerning the same theme – on the motives one has for doing something. Deeds which display one’s character. Deeds that become one’s destiny.
Are the motive the ambition to “become someone”, prestige, status, money or something similar? Or is it the simple joy of doing something?
Because these two starting points hold quite different energies. The former feels heavy and difficult. The latter has a sense of ease and delightfulness to it. It’s ego versus heart.

Perhaps the real question is: what is one’s true character? One’s true nature? And how do we arrive at it?

* See the interview for an elaboration on what Gilbert means with “watching for whales”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s