Om at nå nye (videns)horisonter. / On reaching new horizons (of knowledge).

Jeg laver mig en kop kaffe, varmer mælken og forvandler den til en latte macchiato. Solens varme stråler falder som lange fingre over det paradislignende landskab udenfor lejlighedens store vinduer.
En tanke, eller måske nærmere en indsigt; hel og opretholdt i og af sig selv, kommer til mig.

For at opleve livet som det er; og ikke som man tror det er – må alt gives slip på. Al udefrakommende støj; aviser, blade, viden af al slags. Fortællingen om hvem man er, hvad livet er (eller ikke er).
Som en forsker, må man observere hvad som er.
Det eneste der må tage plads er vor egen indre autoritet. Dét vi ser, erfarer; vores undersøgelsesresultater. Kun sådan kan vi nå det nye. De nye – endnu uopdagede –  videnshorisonter.

Men årsagen til at så få foretager denne besværlige rejse er frygt.
Det er frygten for at miste tryghed. En tryghed som først og fremmest illusorisk skabes af de mentale konstruktioner, vi har opbygget og ivrigt forsvarer, fordi vi tror det er sikkert. I virkeligheden er det det modsatte. For når vi indgår dette kompromis, når vi barrikerer os selv, mister vi vitaliteten. Selve livskraften. Vi føler os gamle, ja er gamle, før vor tid. Og det er her vi, og vores kroppe som følge deraf, begynder at visne.


I make myself a cup of coffee, warm the milk and turn it into a latte macchiato.
The sun’s rays stretch like long fingers across the pardise-like landscape outside the large windows of the apartment.
A thought, or perhaps, more accurately, an insight; whole and upheld in and off itself, settles down next to me.

To experience life like it is, and not what we think it is, we have to let go of everything.
All the noise coming from without; newspapers, magazines, al kinds of knowledge. We have to let go of the story we tell ourselves about who we are, what life is or is not.
Like a scientist, one has to
observe what is. The only thing we can allow to take up space is our own inner authority. What we see; our empirical evidence. This is the only way to reach the new. The horizons of new – or undiscovered – knowledge.

But the reason why so few embark on this difficult journey is fear.
The fear of losing security, comfort. A comfort that first and foremost is a comfort created in and of the mind, of creating and defending the mental constructions built because we think they are safe. In reality they are the opposite.
Because when we agree to this compromise, when we barricade ourselves inside our minds, we lose our vitality. We lose touch with the life force. We begin to feel old, well, we
are old before our time. Which is when we, our bodies as an effect of this phenomenon, start to wither.

Advertisements

One thought on “Om at nå nye (videns)horisonter. / On reaching new horizons (of knowledge).

  1. Pingback: Ønsker. / Wishes. | Charlotte Luxhoej.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s